WELKOM BIJ

Purchase Result


Inkoop is een belangrijke functie om de financiële organisatiedoelstellingen te verbeteren.


Maak kennis met Purchase Result, het bedrijf dat beschikt over de kennis en de middelen om dit te bereiken.

Result

Our services

Cherry pick to your wishes. Require a bespoke treatment? Contact us!

Stakeholder Management

De inkoopfunctie

Purchase Result stelt met nadruk dat het verbeteren van inkoop en inkoop gerelateerde activiteiten niet alleen de inkoopafdeling aangaat, maar de gehele organisatie.
Nauwe betrokkenheid van de andere afdelingen bij het inrichten van de inkoopfunctie en/of specificeren van datgene wat ingekocht moet worden is van essentieel belang.

De rol van de inkoopafdeling ligt vooral op het gebied van inkoop proceskennis, het inbrengen van onderhandelingsvaardigheden, het benutten van synergie binnen de organisatie en/of samenwerkingen met andere organisaties.

Het spreekt voor zich dat aan het inrichten van de inkoopfunctie zowel strategische als tactische en operationele aspecten aan de orde zijn.

Bovengenoemde aspecten zijn ook van belang om de positie van inkoop binnen de organisatie te bepalen en te komen tot een goede mix van centrale en decentrale activiteiten.
Stakeholder Management
Digital Advertising Strategy
Digital Media Management

Resultaat uit inkoop

Onderzoeken en best practices geven aan dat professionalisering van de inkoopfunctie profijtelijk is.

Door de inkoopfunctie meer aandacht te geven worden resultaten bereikt op de volgende gebieden:

 • Cashflow
  Besparing op cashflow van gemiddeld 10% en oplopend tot 25% van de inkoopuitgaven.
 • Efficiency
  Een efficiëntie-verhoging van AO processen en procedures, en verlaging van de inkoop orderkosten resulterend in besparingen van 50% of meer van de inkoopkosten.
 • Integriteit en transparantie
  Verhoging transparantie in besluitvorming en gunningproces resulterend in controleerbare processen en in de gewenste prijs/kwaliteitverhouding.
 • Verbeterde samenwerking
  Inkopen doe je samen en de inkoper is de motor van de samenwerking.
Digital Advertising Strategy
Copywriting Translation

Dienstverlening

Purchase Result biedt ondersteuning bij het professionaliseren van de inkoopfunctie op het gebied van:
 • Ontwikkeling van inkoopstrategie, inkooporganisatie en de inkoopfunctie
 • Introductie van elektronische hulpmiddelen (o.a. e-Commerce en e-Auction)
 • Uitvoeren van inkoopprojecten (incl. Europees aanbesteden)

Concreet betekent dit:

 • Interim Management, lijnmanagement van inkoop en logistieke afdelingen
 • Het begeleiden van inkoopprojecten, inkoopprojectmanagement
 • Verandermanagement, managen van organisatorische veranderingen van inkoop- en logistieke afdelingen
 • Detachering
 • Coaching en training
Dienstverlening
Workshops

Kernwaarden

Gericht op werkelijke resultaten: money in the pocket.

Om opdrachtgevers te garanderen van een optimale inzet van Purchase Result en haar consultants hanteert Purchase Result de volgende kernwaarden:

 • Onafhankelijk van de aanbodmarkt
 • Intensieve samenwerking met de opdrachtgever
 • Projectmatige aanpak
 • Adviseren en implementeren
 • Integrale inkoop vakkennis

 

Stakeholder Management

Over ons

Purchase Result is in 2005 opgericht en is een zelfstandig inkoopadviesbedrijf.

De oprichter en eigenaar, Jan Dekker, beschikt over een indrukwekkend trackrecord op het gebied van inkoopprojecten in combinatie met een marketing en sales ervaring.

Een opvallend project betreft bijvoorbeeld zijn bijdrage aan het Purchasing Excellence Publiek programma, een uitstekend initiatief van het Ministerie van EZ en Nevi. Andere projecten zijn onder andere uitgevoerd bij Schuuring (Allinq)KPNTelegraaf Mediagroep en Achmea.

Purchase Result biedt via zijn netwerk alle mogelijke inkoopdiensten aan.

Digital Media Management
Tag Management

Projecten

De door Purchase Result (be)geleide inkoopprojecten hebben allen geleid tot significante resultaten.
 • Inrichting inkoopfunctie aanneembedrijf: ontwikkeling en implementatie van commodity strategieën voor o.a. flexibele arbeid, wagenparkbeheer, incassodiensten, onderaanneming, installatiemateriaal, mastenbouw, hijsdiensten en diverse interim inkoopmanagement functies
 • Introductie Business Intelligence pakket
 • Contractering Panel Management systeem
 • Make or Buy Wagenparkbeheer
 • Bid management EA aanbesteding
 • Workshop Ministerie van Defensie Monsczka model
 • Managen tenderproces
 • Onderhandelen in producten en diensten namens opdrachtgever
 • Diversen rollen als Manager Inkoop en lid van het MT
Digital Media Management

Portfolio

Purchase Result heeft projecten uitgevoerd bij:

Contact

Purchase Result B.V.
Dijklaan 75
2861 DW Bergambacht

Tel: +31 (0) 182 357273
Fax: +31 (0) 182 357278
Mob: +31 (0) 651 201553

E-mail: info@purchaseresult.nl